“Önce güvenlik, sağlık ve çevre” ilkelerini benimsemek

Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için ürünlerimizin sağlam, etkili ve güvenilir olarak sağlamak.

Yeniliklere, alternatiflere ve teknolojik gelişmelere her zaman açık ve uyun sağlamak

Atık maddeyi en aza indirip geri dönüşüme destek vermek

Gerekli yasal şartlara ve kalite yönetim sisteminin gereği olan diğer şartlara uymak

Dünyadaki teknoloji ve standartları sürekli takip ederek müşterilerimizin beklentilerine karşılık verebilmek